DELKOF S.A

Компанијата DELCOF S.A. основана е 1999 година, користејќи ја програмата на Министерството за развој, создадена со цел основање на работни кластери. Грчката индустрија за конзервирање овошје стана пионер во овој напор и ја искористи оваа можност да создаде хоризонтална мрежа која според условите дефинирани со закон дејствува во интерес на целата индустрија.

Денес, таа е единствената мрежа која преживеа меѓу оние основани во 1999 година, покажувајќи ја динамиката и на индустријата и на компанијата. DELCOF S.A. работи како мрежа на грчки фабрики за овошје, чија основна дејност е претставување и промоција на грчката индустрија во Европа и светот.

Ги обединува најголемите погони за конзервирано овошје и сокови кои заземаат водечка позиција на глобалниот пазар додека се фокусираат на конзервираните праски и на тој начин остваруваат промет од над 500 милиони евра.

Со седиште во Науса, област Иматија во Централна Македонија, членовите на DELCOF S.A. секојдневно работат на одржување на високиот квалитет и безбедноста на своите производи во корист на илјадници земјоделци - производители на овошје во Грција.

DELCOF S.A.  реализираше и спроведува низа промотивни и информативни акции, истражувачки програми и иницијативи преземени на национално, Европско и меѓународно ниво, а главната цел останува секогаш иста: преработените производи да ја задржат истата свежина и вредност како и свежите.
Image
Image
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account