MORE INFORMATION MONTENEGRO

Kvalitet
Zakonodavstvo EU postavlja stroge kriterijume koji garantuju standarde svih evropskih proizvoda. Ključne figure evropske politike kvaliteta su: Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, utvrđivanje zajedničkih zakonodavnih okvira svih država članica EU da zajedno definišu specifikacije, operativni okvir i režim inspekcije, koji osiguravaju da su specifikacije zajedničke za celokupno evropsko tržište.
Metode uzgoja i proizvodnje zadovoljavaju međunarodne i evropske standarde kvaliteta i bezbednosti.


Bezbednost hrane
Bezbednost hrane je glavni prioritet za Evropu. Glavni cilj politike bezbednosti hrane Evropske komisije je da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi sa hranom, uzimajući u obzir i raznolikost i efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Stroga pravila EU su pooštrena 2000. god. kako bi se osiguralo da je evropska hrana izuzetno bezbedna. Integrisani pristup EU ima za cilj da obezbedi visok nivo bezbednosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja biljaka u Evropskoj uniji preduzimanjem doslednih mera od farme do potrošnje i pravilni nadzor. Vlasti EU pažljivo procenjuju rizik i uvek traže najbolji mogući naučni savet pre nego što zabrane ili dozvole bilo koji proizvod, sastojak, aditiv ili genetski modifikovan organizam.


Ovo širenje znanja će omogućiti potrošačima da procene proizvode EU, da shvate zašto se toliki naglasak pridaje bezbednosti hrane i da ih navede da kupuju proizvode EU, a ne proizvode uvezene iz drugih zemalja.


Slika/ Uvažavanje evropskih proizvoda
Cilj programa je da unapredi pozitivnu sliku evropskih proizvoda, između definisanih ciljnih grupa, koje imaju dovoljno veština da primaju i prenose programske poruke. Potpis „Enjoi it’s from Europe“ biće vidljiv na svim komunikacionim materijalima koji su napravljeni kao deo komunikacijske osnove akcije.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account